Bc. Simona Krupčíková

Master's thesis

Vývoj metody pasivního vzorkování pro monitorování perfluorovaných látek v různých složkách vodního prostředí

Development of a passive sampling method for monitoring perfluorinated compounds in multiple media in the aquatic environment
Anotácia:
V této práci je testován nový pasivní vzorkovač na bázi agarosového hydrogelu se silně hydrofilním, vodou smáčitelným, univerzálním sorbentem s reverzní fází pro stanovení a vyhodnocení pasivního vzorkování ve vodě a rybích tkáních pro perfluorované alkylové látky (PFASs). V laboratorních experimentech byly stanoveny difúzní koeficienty PFASs v hydrogelu se sorbentem a bez sorbentu a z nich byly vypočteny …viac
Abstract:
In this thesis new agarose hydrogel-based passive sampler with strongly hydrophilic, reversed-phase, water-wettable, all-purpose Oasis sorbent is tested to establish and evaluate passive sampling method for perfluorinated alkyl substances (PFASs) in water and fish tissue. In laboratory experiments, diffusion coefficients of PFASs in the hydrogel with and without sorbent are determined and further used …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedúci: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta