Bc. Petr Staněk

Master's thesis

Motivace k formálnímu vzdělávání dospělých

The motivation for the adult formal education
Abstract:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na téma motivace k formálnímu vzdělávání dospělých. V teoretické části práce, kterou považuji za hlavní, vnímám pojem motivace nejprve z pohledu vnitřních aspektů v rovině osobnosti. Vycházím z humanisticky orientovaných přístupů psychologie a personalistické pedagogiky zaměřené na člověka. U vnějších aspektů motivace tvoří myšlenkový rámec rozmanité teoretické …more
Abstract:
In my diploma thesis I focus on the topic of the motivation for the adult formal education. In the theoretical part, which I regard as the main part of my thesis, I deal with the concept of motivation from the perspective of the internal aspects of personality. My work stems here form the humanistic approaches in psychology, as well as from the personalistic pedagogy, which is centered on a human being …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta