Ing. Tomáš Šenkeřík

Bakalářská práce

Implementace podpůrných inkluzivních opatření na středních školách: evaluace současného stavu

Implementation of supportive inclusive measures in secondary schools: evaluation of the current state
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá evaluací využívaných podpůrných opatření na středních školách na Zlínsku. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První z nich se vztahuje k inkluzi v obecné rovině, druhá kapitola pojednává o možných podpůrných opatřeních, která mají být ze zákona využívána. Praktická část bakalářské práce je tvořena kvantitativním výzkumem formou dotazníku. Tato část práce je zaměřena …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with an evaluation of used support measures at secondary schools in the Zlín region. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter is related to inclusion in general, the second chapter deals with possible support measures which have to be used by the law. The practical part of this bachelor thesis is based on quantitative research in the form of a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šenkeřík, Tomáš. Implementace podpůrných inkluzivních opatření na středních školách: evaluace současného stavu . Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe