Jiří HOLEČEK

Bakalářská práce

Online propagace na ruském internetu

Online Advertising on the Russian Internet
Anotace:
Cílem bakalářské práce bude analyzovat ruský internet v rámci potenciálu zahraniční online propagace firem ? především z oboru průmyslové výroby a strojírenství. V analytické části bakalářské práce bude provedena podrobná charakteristika ruskojazyčných vyhledávacích serverů a analýza klíčových slov relevantních pro firemní propagaci za sledované období 2011 ? 2013. Dále bude analyzována případová studie …více
Abstract:
ABSTRACT The aim of my bachelor work is to analyse the Russian Internet in the potential of online promotion of foreign companies - especially in the matter of manufacturing and engineering. In the analytical part of the thesis is detailed characterization of Russian-language search engines and keyword analysis relevant for corporate promotion examined for the period 2011 - 2013. Also will be analysed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Bruštík, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEČEK, Jiří. Online propagace na ruském internetu. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing