Kristýna Rašková

Bakalářská práce

Využití mikroorganismů v testování genotoxicity

Use of Microorganisms in Genotoxicity Testing
Anotace:
Tato práce pojednává o využití mikroskopických organismů v testování genotoxicity. Je rozdělené do 3 částí. První část se zabývá významem testování genotoxicity a kontaminovanými složkami životního prostředí. Druhá část se zabývá způsoby detekce genotoxicity a jednotlivými testovacími systémy za použití bakterií, kvasinek, řas a mikroskopických korýšů, jsou popsány jednotlivé mikroorganismy, způsoby …více
Abstract:
This thesis describes usage of microscopic organisms in genotoxicity testing. It is split into three parts. In the beginning it describes importance of genotoxicity testing and contaminated parts of environment. Following part focus on detection of genotoxicity by usage of various organisms, for example bacteria, yeast, algae or microscopic crustacean. In this part it also evaluates different tests …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Hana Vojtková
  • Oponent: Markéta Vašinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava