Bc. Lucia Němcová

Diplomová práce

Vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku po kardiovaskulární rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční mužů nad 65 let

Develop indicators of oxygen transport systém cardiovaskular rehabilitation of patiens with myocardial infarction in men over 65 years
Anotace:
Cílem mé práce bylo posoudit vývoj ukazatelů transportního systému kyslíku po dvanáctitýdenní kardiovaskulární rehabilitaci. Studie se účastnilo 12 mužů starších 65 let. Všichni v minulosti prodělali infarkt myokardu. Na konci tréninku byly sledované parametry opět změřeny. Z výsledků lze konstatovat, že došlo ke zvýšení maximálního výkonu, maximálního výkonu na kilogram hmotnosti a zlepšení maximálního …více
Abstract:
The aim of this work was to assess the development of indicators of oxygen transport system after 12 weeks cardiovascular rehabilitation. The study had 12 men older 65 years. All previously had a myocardial infarction. At the end of training we evoluated the parameters measured again. From the results we can conclude that the cardiovascular rehabilitation increased maximum power, maxium power per kilogram …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta