Bc. Lenka Tomášková, DiS.

Diplomová práce

Edukace předškolního dítěte s poruchou autistického spektra z pohledu rodiny

Education of a preschool child with the autism spectrum disorder from a family point of view
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na edukaci předškolního dítěte s poruchou autistického spektra (PAS) z pohledu rodiny. V teoretické části je vymezena problematika PAS v současném pojetí a analyzována problematika rodiny vychovávající dítě s tímto postižením. Výzkumná část mapuje názory rodičů na edukaci dítěte s PAS v předškolním zařízení, míru jejich spokojenosti s odbornou péčí, spoluprácí s pedagogy …více
Abstract:
The thesis is focused on an education of a pre-school child with the Autism Spectrum Disorder (ASD) from a family point of view. In theoretical part some current aspects of ASD problems are delimitated and there are also analyzed family problems raising an ASD child in here. In research part parents´ opinions about an ASD child education in a pre-school facility are surveyed as well as their level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta