Bc. Petr Šimer

Bachelor's thesis

Předzpracování ekonomických dat pomocí analýzy hlavních komponent

Preprocessing of economic data by principal components analysis
Anotácia:
Práce se zabývá předzpracováním ekonomických dat pomocí analýzy hlavních komponent. Nejprve jsou uvedeny základní pojmy a vysvětleny jednotlivé metody pro pochopení využití vícerozměrných statistických analýz a dále se podrobně věnuji analýze hlavních komponent. Předzpracování ekonomických dat je provedeno za použití sady statistických programových nástrojů v prostředí softwarového produktu Matlab …viac
Abstract:
The subject of this work is preprocessing of economic data using the principal components analysis.First, the basic concepts are mentioned, and the particular methods for understanding the usage of multidimensional statistical analyses are explained. Then follows the principal components analysis in detail. Preprocessing of economic data is implemented using statistical toolboxes in Matlab software …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2008
  • Vedúci: doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimer, Petr. Předzpracování ekonomických dat pomocí analýzy hlavních komponent. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
System Engineering and Informatics / Informatics in Public Administration