Ing. Renata Mašínová

Master's thesis

Řízení lidských zdrojů

Human recources management
Abstract:
Lidé jsou považování za největší jmění každé organizace. Tuto skutečnost si v poslední době uvědomuje stále více společností, které se proto snaží věnovat dostatek pozornosti personálním činnostem, které přímo ovlivňují jejich výkonnost, a tím zajistit konkurenční výhodu vůči společnostem, které oblasti řízení lidských zdrojů pozornost příliš nevěnují. Cílem diplomové práce bylo zhodnocení úrovně řízení …more
Abstract:
People are generally considered to be the most valuable element in every company. In the recent years this fact has become clear to the number of companies, which are now more focusing their attention on the personnel activities. These activities directly affect the performance, efficiency and competitive advantage, compared to those companies who do not pay sufficient attention to the area of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Barbora Boušová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní