Bc. Jiří Hůzl, DiS.

Bachelor's thesis

Oceňování pro stanovení pojistné hodnoty

Valuation for Determining the Insurance Value
Abstract:
Základním a hlavním cílem bakalářské práce je přiblížení oceňování v pojišťovnictví a jeho průběh. Věnoval jsem se pojišťovnictvím v České republice, dále rozsáhlejšímu vysvětlení pojmů, které se objevují v pojišťovnictví a zároveň také při oceňování. V mé práci jsem se zabýval postupem pro stanovení pojistné hodnoty, metodami ocenění a jejich popisem. Dalším předmětem bakalářské mé práce je uvedení …more
Abstract:
The basic and main aim of this thesis is to approach the valuation of the insurance industry and its progress. I devoted myself to insurance in the Czech Republic, as well as extensive explanations of concepts that appear in both the insurance and valuation. In my work I dealt with the procedure for determining insurance value, valuation methods and their descriptions. Another object of my bachelor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Reader: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS