Bc. Radek Trlida

Diplomová práce

Behaviorální a experimentální přístupy k modelům veřejné ekonomie: Common-Pool Resources

Behavioral and experimental methods in public economics: Common-Pool Resources
Anotace:
Cílem diplomové práce „Behaviorální a experimentální přístupy k modelům veřejné ekonomie: Common-Pool Resources“ je s pomocí laboratorního experimentu zkoumat chování a rozhodování jednotlivců v podmínkách common-pool resource. Součástí zkoumání je též mechanismus odměňování a trestání. V první kapitole práce je specifikován koncept common-pool resource, např. s využitím mikroekonomické teorie. Druhá …více
Abstract:
The goal of the thesis „Behavioral and experimental models in public economics: Common-Pool Resources“ is to examine the behavior and decision of individuals who use the common-pool resource through the conduction of laboratory experiment. Part of the experimental research is the reward and punishment mechanism. The first chapter specifies the common-pool resource model, e.g. using the microeconomics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa