Ing. Josef Veselý

Diplomová práce

Optimalizace dopravní obslužnosti v jihovýchodní části Zlínského kraje

Optimalization of transport services in Zlín region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řešením dopravní obslužnosti na území obcí s rozšířenou působností Uherský Brod, Luhačovice a Valašské Klobouky včetně interakce s okolními regiony. Na základě analýzy současného stavu železničního a autobusového spojení je navržena nová koncepce dopravní obsluhy regionu pro výhledové období kolem roku 2015. Práce předpokládá zapojením oblasti do IDS s využitím integrovaného …více
Abstract:
This thesis deals with solution of transport services in the territory of municipalities with extended powers Uherský Brod, Luhačovice and Valašské Klobouky. Based on the analysis of the current state of the rail and bus connections to proposed new concept of regional transportation services for the prospective period around 2015. Work implies the involvement of the IDS using the integrated tact timetable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Veselý, Josef. Optimalizace dopravní obslužnosti v jihovýchodní části Zlínského kraje. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera