Theses 

Adaptace seniorů na domov pro seniory – Jana Bednářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Bednářová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Adaptace seniorů na domov pro seniory

Anotace: Téma závěrečné práce je adaptace seniorů na domov pro seniory. Cílem této práce je zjistit, jak v pobytovém zařízení pro seniory vytvářet podmínky k optimální adaptaci. Text se zabývá mnoha termíny, které se vztahují k této problematice. Zmiňuje pojmy stárnutí, stáří, adaptaci na stárnutí a stáří, sociální služby pro seniory a mnoho dalších. Obecně představuje domovy pro seniory a následně i adaptaci na domov pro seniory. Popisuje druhy, způsoby adaptace, individuální plánování a význam rodiny pro seniory v procesu adaptace. V neposlední řadě Vás seznamuje s Domovem pro seniory Slunečnice, ve kterém byl prováděn výzkum pro tuto závěrečnou práci. Cílem dotazníkového šetření bylo poskytnout na základě zjištění z průzkumu zpětnou vazbu o tom, jak může Domov pro seniory Slunečnice usnadnit nově příchozím uživatelům proces adaptace na nové prostředí během prvních dnů a týdnů.

Abstract: The topic of the final thesis is the adaptation of seniors to the home for the elderly. The aim of this thesis is to determine how residential facility for the elderly to create conditions for optimal adaptation. The text deals with many term related to this issue. It mentions the concepts of ageing, old age, adaptation to on ageing and old age, social services for elderly and many others. Generally, it introduces homes for elderly and subsequently also adaptation on home for the elderly. It describes kinds, ways of adaptation, the individual planning and importance of the family for the elderly to the process of adaptation. Finally, it introduces to the Home for the elderly Slunečnice in which a research was conducted for this final thesis. The aim of the questionnaire inquiry was to provide based on the findings of the survey a feedback on how to Home for the elderly Slunečnice may facilitate new coming user to the process of adaption to the new environment during the first days and weeks.

Klíčová slova: Senior, sociální služby, adaptace, domov pro seniory, social services, adaptations, home for the elderly

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Vorlová
  • Oponent: Mgr. Renáta Nentvichová-Novotná

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:09, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz