Bc. Lukáš Racek

Bakalářská práce

Testování použitelnosti uživatelského rozhraní internetového bankovnictví studentských účtů bank v ČR

Testing usability of internet banking in student's bank-accounts in the Czech republic
Anotace:
Práce popisuje problematiku použitelnosti uživatelského rozhraní internetového bankovnictví. Na základě testování internetového bankovnictví a zjištěných nedostatků jsou v práci uvedeny návrhy ke zlepšení použitelnosti stránek. Výsledkem je návrh vhodně uživatelsky přístupného rozhraní internetového bankovnictví.
Abstract:
This work describe to questions of usability of internet banking. In terms of testing internet banking and locating defects are in this work show changes, which will help with better usability. In outcome is there the proposal of suitable user interface of internet banking.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Novák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Racek, Lukáš. Testování použitelnosti uživatelského rozhraní internetového bankovnictví studentských účtů bank v ČR. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management