Bc. Zuzana Laštovičková

Diplomová práce

Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC)

Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)
Anotace:
Práce byla zaměřena na optimalizci podmínek pro HILIC separaci fenolických kyselin a derivátů flavonu na koloně Polyhydroxyethyl A. Stacionární fází je Poly(2-hydroxyethyl)aspartamid chemicky vázaný na silikagel. Tato kolona se vyznačuje duálním HILIC-RP mechanismem. Chromatografie Hydrofilních Interakcí (HILIC) je speciální typ kapalinové chromatografie v systému s normálními fázemi. Tato metoda kombinuje …více
Abstract:
This work was focused on optimalization of condition for HILIC fenolic acids and derivatives of flavones separation on Polyhydroxyethyl A column. Stationary phase is Poly(2-hydroxyethyl)aspartamide silica. This column is characterized by the dual HILIC-RP mechanism. Hydrophilic Interaction Chromatography (HILIC) is special type of normal phase liquid chromatography. This method combines polar stationary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Laštovičková, Zuzana. Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC). Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická