Josef HAMŠÍK

Bachelor's thesis

Finanční analýza s predikcí objemu výroby společnosti Fagus a. s.

Financial Analysis with Output Prediction of Company Fagus a. s.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním finanční analýzy a predikce objemu výroby společnosti Fagus a. s. Primárně se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku v letech 2007-2011, na základě jejichž výsledků jsou navržena doporučení pro zlepšení současné situace podniku. Sekundárně je pak vytvořena predikce objemu výroby, pomocí které se posuzujeme vliv změny produkce na vybrané ukazatele …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the processing of financial analysis and output forecast of Fagus a. s. company. It primarily aims to evaluate the financial situation of the company between the years 2007-2011, and based on these results it proposes recommendations to improve the current situation of the company. Second, there is a production volume prediction which is used to assess the effect of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
Accessible from:: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Eva Machovská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAMŠÍK, Josef. Finanční analýza s predikcí objemu výroby společnosti Fagus a. s.. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe