Markéta FIALOVÁ

Master's thesis

Odebírání dětí jako krajní zásah státu do rodinněprávních vztahů v rámci sociálně-právní ochrany dětí

Removing children as an extreme interference of family relationships in the context of socio-legal protection of children
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá odebíráním dětí jakožto krajním zásahem státu do rodinněprávních vztahů. Po vymezení základních pojmů, se autorka věnuje zásadě blaha dítěte, která je pro danou problematiku nesmírně důležitá. Další část práce se věnuje ústavnímu a mezinárodnímu zakotvení, dále navazuje zákonné zakotvení odebírání dětí i preventivních opatření. Klíčová část práce je věnována vyvažování kolidujících …viac
Abstract:
This theses deals with removing children as an extreme interference of family relationships. After the definition of fundamental notions the author examines the principle of the welfare of the child which is crucial for the given issue. Another part of this thesis deals with constitutional and international legislation, statutory legislation of removing children and preventive measures follows. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zverejniť od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALOVÁ, Markéta. Odebírání dětí jako krajní zásah státu do rodinněprávních vztahů v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses de4fcy de4fcy/2
30. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 3. 2015
Marklová, E.
31. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.