Bc. Pavla Draštíková

Diplomová práce

Globální distribuce atmosférických organických polutantů

Global distribution of organic pollutants in the atmosphere
Anotace:
Problém sledování hladin perzistentních organických látek v atmosféře nabyl v posledních letech na důležitosti v souvislosti s celosvětovou realizací Globálního monitorovacího plánu. Globální monitorovací plán je jedním z důležitých nástrojů sledování efektivity mezinárodních úmluv o chemických látkách, zejména Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Má za úkol sledovat, zda návazně …více
Abstract:
Monitoring of persistent organic pollutants in ambient air became important in the last years in relation to initialization of the Global Monitoring Plan. The Global monitoring plan is an important tool for effectiveness evaluation of the international conventions on chemical compounds, especially the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. A goal of this plan is to assess whether the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta