Radka HAVLASOVÁ

Diplomová práce

Video ve výuce anglického jazyka pro neslyšící a těžce nedoslýchavé žáky

Video in ELT to Deaf and Severely Hard of Hearing Learners
Abstract:
The diploma thesis is concerned with using video as an effective tool in teaching English-as-a-Foreign-Language (EFL) to deaf and hard-of-hearing (D/HH) learners. The theoretical part describes the benefits and issues of using video in ELT in general. The first part of the thesis deals with the main issues D/HH learners are dealing with in ELT and the links among them and the use of videos. In the …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím videa jako efektivního nástroje při výuce angličtiny jako cizího jazyka (EFL) pro neslyšící a nedoslýchavé (D/HH) žáky. Teoretická část popisuje přínos a problematiku používání videa v ELT. První část práce se zabývá hlavními problémy, se kterými se studenti D/HH v ELT potýkají, a souvislostmi jejich řešení s používáním videí. V praktické části výzkum porovnává vliv …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLASOVÁ, Radka. Video ve výuce anglického jazyka pro neslyšící a těžce nedoslýchavé žáky. Ústí nad Labem, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta