Bc. Martin Vágner

Bakalářská práce

Vliv marketingové komunikace na konzumní chování společnosti

Impact of Marketing Communications on Consumer's Behavior
Anotace:
Bakalářská práce popisuje vliv marketingové komunikace na spotřební chování společnosti. Z dostupné odborné literatury je zpracována rešerše, která se zaměřuje na konzumní společnost a její znaky. V praktické části jsou detailně popsány vybrané nástroje marketingové komunikace a jejich aplikace v praxi. Detailně jsou také zhodnoceny klady i zápory vlivu společnosti McDonald‘s na globalizaci světa. …více
Abstract:
Bachelor thesis describes the impact of marketing communication on consumer's behavior. From the available literature it‘s compiled research that focuses on the consumer society and its characters. In the practical part are describes in detail selected marketing communication tools and their application in practice. They are also evaluated benefits and negatives of influence of McDonald's on globalization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní