Michal Martínek

Diplomová práce

Organizační kultura a spokojenost zaměstnanců ve společnosti Ford Česká republika

The organizational culture and satisfaction of employees at Ford Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat organizační kulturu a s ní spojenou pracovní spokojenost české pobočky americké nadnárodní korporace Ford Motor Company působící v automobilovém průmyslu. Analýza je prováděna se záměrem zmapovat jak stav organizační kultury působí na míru spokojenosti zaměstnanců. Teoretická část se zabývá problematikou organizační kultury, pracovní spokojeností a faktory, …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to analyze the organizational culture and the job satisfaction that is connected to it in the Czech branch of the American international corporation Ford Motor Company operating in the car industry. The analysis is carried out with the intention to map the effect of the organizational culture on the level of satisfaction of the employees. The theoretical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Eva Jarošová
  • Oponent: Alois Surynek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73796