Bc. Petr Závodný

Diplomová práce

Přeshraniční dopravní vazby na příkladu česko-slovenského pohraničí

Cross-border transport links to the example of Czech-Slovak border region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá přeshraničními dopravními vazbami v česko-slovenském pohraničí. Jedná se o hranici, která je v evropském měřítku poměrně mladá, v současné podobě vznikla v roce 1993. Oba národy spojuje nejen společná historie, ale i kulturní podobnost a jazyk. Přes nedávné rozdělení se mezi státy zachovaly dobré vztahy a dochází ke spolupráci na různých úrovních. Úvodní kapitoly se věnují …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the cross-border traffic relations within the Czech-Slovak borderlands. This border is relatively young in the context of a European scale, with its current form officially established in 1993. Both nations are connected not only by their common history, cultural similarity and language, but managed also to keep good relations after the separation and to continue with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta