Jakub Křemen

Bachelor's thesis

Služby finančních institucí pro podnikatele v oblasti hotelnictví a gastronomie.

Services of financial institutions for entrepreneurs in hospitality and gastronomy.
Abstract:
Tato bakalářské práce „Služby finančních institucí pro podnikatele v oblasti hotelnictví a gastronomie“ se zabývá bližším pohledem na podnikání v hotelnictví a gastronomii a souvislostmi těchto oborů s finančním trhem, finančním systémem a zejména bankovními institucemi. V první kapitole se věnuji hlavně teoretické stránce uvedené problematiky, druhá kapitola obsahuje analýzu platebního styku a porovnání …more
Abstract:
This thesis "The services of financial institutions to entrepreneurs in the hotel industry and gastronomy" deals with a closer look at the business in the hotel and catering sectors and contexts of the financial market, the financial system and in particular banking institutions. The first chapter is devoted mainly theoretical aspects of the topic. The second chapter contains an analysis of payments …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Věra Košteková, CSc.
  • Reader: Mgr. David Zeman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze