Bc. Barbora Boulová

Bakalářská práce

Koučování jako rozvoj zaměstnanců ve vybrané bance

Coaching as a Tool for Employee Development in Retail Banking
Anotace:
Práce se zabývá tím, jak je pro podniky v současné době plné hospodářské nejistoty nutné být flexibilní a adaptibilní. Co s sebou přináší změna a jak řešit její implementaci k dosažení úspěchu a dlouhodobého výsledku. Rozvoj, vzdělávaní a zejména koučování jsou navrženy jako jedno z možných řešení. Toto je demonstrováno nejen znalostmi získanými z literatury, ale i na případové studii banky, která …více
Abstract:
This study addresses the importance of flexibility and adaptability for companies during the current insecure economic environment, what change is, and how to implement it to achieve successfullong-term results. Employee development and education are suggested as possible solutions. This is illustrated not only in the literature review, but also in a case study concerning a bank that has gone through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Oponent: Ing. Hana Železná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS