Jakub NAVRÁTIL

Bachelor's thesis

Vhodná pohybová aktivita v rámci zdravotní tělesné výchovy u vybraných druhů oslabení pohybového systému v oblasti trupu

Appropriate exercise activity within health physical education in selected types of weakening of the locomotor systém.
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na oslabení pohybového systému v oblasti trupu a vhodných cvičení vedoucích ke korekci těchto oslabení.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the weakening of the movement systém in the area of the fuselage and suitable exercises leading to the correction of these weaknesses.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NAVRÁTIL, Jakub. Vhodná pohybová aktivita v rámci zdravotní tělesné výchovy u vybraných druhů oslabení pohybového systému v oblasti trupu. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta