Jakub NAVRÁTIL

Bakalářská práce

Vhodná pohybová aktivita v rámci zdravotní tělesné výchovy u vybraných druhů oslabení pohybového systému v oblasti trupu

Appropriate exercise activity within health physical education in selected types of weakening of the locomotor systém.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na oslabení pohybového systému v oblasti trupu a vhodných cvičení vedoucích ke korekci těchto oslabení.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the weakening of the movement systém in the area of the fuselage and suitable exercises leading to the correction of these weaknesses.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRÁTIL, Jakub. Vhodná pohybová aktivita v rámci zdravotní tělesné výchovy u vybraných druhů oslabení pohybového systému v oblasti trupu. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta