Jana Berková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Specifika řízení lidských zdrojů v humanitární pomoci

Specifics of human resources management in humanitarian aid
Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá specifiky řízení lidských zdrojů v humanitární pomoci. Hlavním cílem této práce bylo identifikovat specifika řízení lidských zdrojů v humanitární pomoci prostřednictvím kompilace. Teoretická část vysvětluje pojmy: humanitární krize, humanitární pomoc, účastníci humanitární pomoci, Humanitární charta a Minimální standardy pro poskytování humanitární pomoci a projektový …více
Abstract:
The present graduate thesis deals with the specifics of human resources management in humanitarian aid. The main aim of this thesis was to identify the specifics of human resources management in humanitarian aid through compilation. The theoretical part explains the terms: humanitarian crises, humanitarian aid, actors of humanitarian aid, Humanitarian Chapter and Minimum Standards in Humanitarian Response …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Říkovský
  • Oponent: Mgr. Dita Palaščáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc