Ing. Hana Krejčová

Bakalářská práce

Dovolená

The Leave
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Dovolená“ je studium uplatnění zásady rovného zacházení se zaměstnanci v právní úpravě dovolené. V práci nejprve provedu teoretické vymezení problematiky s využitím dostupné odborné literatury. Zohledním stávající národní i zahraniční judikaturu. Dále definuji slabou stránku národní právní úpravy dovolené, která narušuje zásadu rovného zacházení se zaměstnanci. S ohledem …více
Abstract:
The subject of the thesis "Leave" is the study of the principle of equal treatment of employees in the regulation of leave. First, I focus on defining problems using available literature. I take into account national and international regulation. Next, I point out the weakness of national regulation which undermines the principle of equal treatment of employees. Relating to the hypotheses of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta