Barbora PLACHTOVÁ

Diplomová práce

Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení v pracovněprávních vztazích

Principle of equal treatment and non-discrimination based on a disability in labour relations
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem "Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení v pracovněprávních vztazích" je systematicky členěna do pěti na sebe logicky navazujících kapitol, které se následně rozvětvují na podkapitoly. První a druhá kapitola je zaměřena na obecný úvod do problematiky zahrnující bližší přiblížení pojmů rovnost, rovné zacházení a diskriminace, jejichž …více
Abstract:
The thesis with the title "Principle of equal treatment and non-discrimination based on a disability in labour relations" is divided into five logically continual chapters which are further divided into subchapters. The first and the second chapter focus on a general introduction of the issue, and contain closer explanation of the terms equality, equal treatment and discrimination, while their explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLACHTOVÁ, Barbora. Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení v pracovněprávních vztazích. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses su7an1 su7an1/2
15. 3. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 3. 2017
Marklová, E.
16. 3. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.