Bc. Andrea Řeháková

Diplomová práce

Zásada rovného zacházení v zaměstnání a povolání ve vztahu k aplikaci antidiskriminačního zákona

The Principle of Equal Treatment in Employment and Occupation in relation to Application of Antidiscrimination Act
Anotace:
Cílem této práce je blíže rozebrat prameny právní úpravy rovného zacházení, jak v mezinárodním, tak vnitrostátním kontextu a zhodnotit současnou českou legislativu v této oblasti. Absence aktuální tuzemské judikatury v oblasti diskriminace a nerovného zacházení v pracovněprávních vztazích mi bohužel neumožňuje, zhodnotit reálné dopady naší současné právní úpravy v praxi, ale ve své práci se přesto …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse regulations in the area of equal treatment, in context to international and local czech law and to evaluate current czech regulations in this area. The lack of local court practice in the area of discrimination in labour-law relationships unfortunately does not enable to evaluate the real impacts of our currently valid regulations, but despite this fact I want to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta