Ing. Hana Krejčová

Bachelor's thesis

Dovolená

The Leave
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Dovolená“ je studium uplatnění zásady rovného zacházení se zaměstnanci v právní úpravě dovolené. V práci nejprve provedu teoretické vymezení problematiky s využitím dostupné odborné literatury. Zohledním stávající národní i zahraniční judikaturu. Dále definuji slabou stránku národní právní úpravy dovolené, která narušuje zásadu rovného zacházení se zaměstnanci. S ohledem …more
Abstract:
The subject of the thesis "Leave" is the study of the principle of equal treatment of employees in the regulation of leave. First, I focus on defining problems using available literature. I take into account national and international regulation. Next, I point out the weakness of national regulation which undermines the principle of equal treatment of employees. Relating to the hypotheses of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2014
  • Supervisor: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta