Bc. Yana Vahidova

Master's thesis

Kompetenční profil vybrané manažerské funkce v hotelu.

Competency profile of selected management function in the hotel.
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání manažerských kompetencí. Teoretická část práce zohledňuje pojem kompetence, popisuje jednotlivé kompetence, manažerské funkce a role, kompetenční modely a způsoby analýzy kompetencí, metody zvyšování manažerských kompetencí. Analytická část práce uvádí výsledky dotazníkového šetření a rozhovoru. Cílem bylo zanalyzovat kompetenční profil manažerů úseku Front Office …more
Abstract:
The thesis focuses on the research of managers´ competences. The theoretical part defines the concept of competence, describes the types of competencies, management functions and roles, competency models and methods of competency analysis, methods of improving management competencies. The analytical part presents the results of a questionnaire survey and interview. The aim was to analyze the competency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication