Bc. Michal Kopřiva

Master's thesis

Model zákaznické segmentace ve vybraném podniku

Customer segmentation in selected company
Abstract:
V této diplomové práci budu zkoumat model zákaznické segmentace ve vybrané firmě. Pro tyto účely jsem si vybral společnost Broker Consulting, která se zabývá službami nezávislého finančního poradenství a byla ochotna poskytnout odpovědi pro mé zkoumání. V teoretické části této práce se seznámíme s marketingovým řízením a strategií v obecné rovině. Budeme pokračovat přiblížením pravidel segmentace, …more
Abstract:
In this thesis I will do research customer segmentation model in the selected company. For these purposes, I chose the company Broker Consulting, which offer the services of independent financial advice and was willing to provide answers for my inquiry. The theoretical part of this work we introduce the marketing and management strategies in general. We will continue to approach segmentation rules …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Ladislav Lašek
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní