Bc. Veronika SUSEDKOVÁ, E.MA

Diplomová práce

Bad civil society

Bad civil society
Abstract:
This thesis attempts to address the issue of bad civil society, from both theoretical and practical perspectives, and also aims at drawing attention to this topic as it is considerably neglected within the academic discussion. At the same time, I emphasise that activities of "good" civil society imply many positive "goods" therefore the analytical approach towards civil society should neither idealise …více
Abstract:
V své diplomová práci zabývající se špatnou občanskou společností realizuji nejen analýzu tohoto fenoménu z teoretického a empirického úhlu pohledu, ale zároveň se také snažím zvýšit povědomí a zájem o toto téma, které je v akademické literatuře do značné míry opomíjeno. Současně se snaží upozornit, že je třeba mít na paměti, že "dobrá" občanská společnost přináší mnoho pozitivních prvků. (Nejen) analytický …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUSEDKOVÁ, Veronika. Bad civil society. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická