Bc. Tereza SEDLECKÁ

Diplomová práce

Dopady dodržování pravidel nastavených GDPR na zvolený ekonomický subjekt

Impacts of compliance with the rules set by the GDPR on the selected economic entity
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem ochrany osobních údajů a také dopady GDPR na zvolený ekonomický subjekt - Moneta Money Bank, a.s. Práce uvádí hlavní charakteristiku a cíle obecného nařízení, historický vývoj ochrany osobních údajů a také podstatná témata z GDPR. V praktické části je pak uvedena charakteristika zvoleného subjektu včetně analýzy stavu před zavedením GDPR a po jeho implementaci. Práce se …více
Abstract:
This thesis deals with the topics of personal data protection and also impacts of GDPR on the selected ecnomic entity - Moneta Money Bank, a.s. The thesis presents the main characteristics and objective of the general regulation, the historical development of personal data protection and also essential topic of the GDPR. The practical part then presents the characteristics of the selected entity, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marie Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLECKÁ, Tereza. Dopady dodržování pravidel nastavených GDPR na zvolený ekonomický subjekt. Plzeň, 2022. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/