Bc. David Skála

Master's thesis

Migrační vlna, postupy a opatření Armády České republiky a ostatních složek IZS, k jejímu zvládnutí

The migration wave, procedures and measures of the army of the Czech Republic and the other components of the IZS
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je přiblížit pojem migrace a v tomto tématu vymezit jeho historii a dále legální a nelegální formu. V oblasti migrace budou nastíněny její příčiny a formy trestné činnosti, které jsou s ní spojené a mohly by mít vliv na bezpečnost České republiky a jejích občanů. Dále bude nastíněno v jakých případech a za splnění jakých podmínek, by na území České republiky zasahovala Armáda …viac
Abstract:
The subject of this thesis is to introduce the concept of migration and in this topic to define its history and furthermore legal and illegal form. In the area of migration, its causes and forms of criminality will be outlined, which are related to it and could affect the security of the Czech Republic and its citizens. Furthermore, it will be outlined in what cases and under the conditions that the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedúci: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Regional Development / Urban and Regional Development Management