Veronika WOLFOVÁ

Bachelor's thesis

Pravicový extremismus v Ústeckém kraji

Extreme right politics in Ústí nad Labem region
Abstract:
Tato bakalářské práce je zaměřena na problematiku pravicového extremismu v České republice, zejména v Ústeckém kraji. V teoretické části práce se zabývám především charakterizováním základních pojmů spojených s pravicovým extremismem, jeho historickými kořeny a rozlišením současné krajní pravice. V další části je představena současná pravicově extremistická scéna v České republice se zaměřením na Ústecký …more
Abstract:
This thesis is focused on the issues connected to right-wing political extremism in Czech republic, especially in the Ústí nad Labem region. The theoretical part of the thesis is mostly concerned on basic terms connected with right-wing extremism, its historical origins and definiton of up to date rightwing politics. In the next part of the thesis do I present the up to date right-wing political scene …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WOLFOVÁ, Veronika. Pravicový extremismus v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta