Mgr. Ondřej Mimra

Master's thesis

Postavení a role Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v systému veřejné správy

The Position and Role of theOffice of the Government Representation in Property Affairs
Abstract:
Tato práce popisuje postavení a roli Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v systému veřejné správy nejprve z pohledu ochrany veřejného zájmu, jelikož patří mezi jeho ochránce. Dále je pak uvedena historie a vývoj ÚZSVM společně se srovnáním s evropskými protějšky ÚZSVM.
Abstract:
This thesis describes the position and role of the Office of the Government Representation in Property Affairs in organisation of public service, firstly from the perspective of its belongings into a group of „Authorities protecting public interests“. Further there is a historical summary of the OGRPA and its development together with international comparison with similar institutions in Europe.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2012
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Reader: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta