Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ

Disertační práce

Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii

Iron Oxide Nanoparticles and Polymer Composites on Thereof for Magnetic Hyperthermia
Abstract:
Magnetická hypertermie je progresivní metoda neinvazivní léčby nádorů, která prokázala svoji užitečnost v in-vitro a in-vivo studiích; nicméně pro klinické aplikace jsou z důvodu biologických limitů amplitudy (<=15 kA m-1) a frekvence (100 kHz - 1 MHz) střídavého magnetického pole vyžadovány magnetické materiály s vysokými hodnotami specifického ztrátového výkonu, aby bylo možno dosáhnout teplot 42 …více
Abstract:
Magnetic hyperthermia is a progressive method of non-surgical tumour treatment which demonstrated it's relevance in in-vitro and in-vivo studies; however, due to biological constraints on the amplitude (<= 15 kA m-1) and frequency (100 kHz - 1 MHz) of AC magnetic field, magnetic materials with high value of specific loss power are required for clinical application in order to reach temperatures of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2014
Zveřejnit od: 11. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 7. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMOLKOVÁ, Ilona Sergeevna. Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii. Zlín, 2014. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe