Bc. Patrik Kozák

Bachelor's thesis

Aplikace rehabilitačních pomůcek v tréninkové jednotce rozhodčího ledního hokeje jako součást kompenzačních cvičení

Application of rehabilitation equipements into the training classes of ice hockey referee as a part of corrective excercises
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je seznámit rozhodčí ledního hokeje s jejich funkčním stavem svalů a navrhnout pro ně vhodná kompenzační cvičení, která by zařadili do jejich tréninkové jednotky jako součást kompenzace. Hlavními tématy jsou charakteristika pohybového aparátu, kineziologie rozhodčího ledního hokeje, testování svalových skupin s tendencí ke zkrácení a oslabení a návrh kompenzačních cvičení.
Abstract:
The aim of thesis is introduce referee of ice hockey with his functional status of muscles and suggests for him suitable corrective exercises which they can put to their training unit as a part of compensation. The main topics are characteristic of moving system, kinesiology analysis referee of ice hockey, testing muscle groups with a tendency to shorten and weaken and suggestion of corrective exercises …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií