Bc. Patrik Kozák

Bachelor's thesis

Aplikace rehabilitačních pomůcek v tréninkové jednotce rozhodčího ledního hokeje jako součást kompenzačních cvičení

Application of rehabilitation equipements into the training classes of ice hockey referee as a part of corrective excercises
Abstract:
Cílem bakalářské práce je seznámit rozhodčí ledního hokeje s jejich funkčním stavem svalů a navrhnout pro ně vhodná kompenzační cvičení, která by zařadili do jejich tréninkové jednotky jako součást kompenzace. Hlavními tématy jsou charakteristika pohybového aparátu, kineziologie rozhodčího ledního hokeje, testování svalových skupin s tendencí ke zkrácení a oslabení a návrh kompenzačních cvičení.
Abstract:
The aim of thesis is introduce referee of ice hockey with his functional status of muscles and suggests for him suitable corrective exercises which they can put to their training unit as a part of compensation. The main topics are characteristic of moving system, kinesiology analysis referee of ice hockey, testing muscle groups with a tendency to shorten and weaken and suggestion of corrective exercises …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií