Bc. Michaela Šmídová, DiS.

Master's thesis

Pracovní spokojenost a její vliv na kvalitu práce pracovníků v pomáhajících profesích

Job satisfaction and it's impact on the quality of social work staff in the helping profession
Abstract:
Diplomovou práci jsem psala s cílem zjistit, jaké pracovní podmínky činí pracovníky (ne)spokojenými a proč. Současně jsem zjišťovala, jaká je úroveň celkové pracovní spokojenosti oddělení hmotné nouze. Diplomová práce je tedy pojatá jako úvod do problematiky pracovní spokojenosti pracovníků v pomáhajících profesích. Na základě tohoto se věnuji obecně práci, sociální práci, pracovní spokojenosti a jejím …more
Abstract:
In my diploma thesis I focused on what working conditions make employees (dis)satisfied and why. At the same time I tried to find out what the level of overall job satisfaction is at the department of material need. Therefore the thesis is an introduction to the issue of employees’ satisfaction in helping professions. On the basis of this, I focused on work in general, on social work, job satisfaction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií