Bc. Jan Tomek

Bakalářská práce

Analýza pohybové aktivity a regenerace u vybraných složek bezpečnostních sborů.

Analysis of the physical activity and regeneration for selected components security forces.
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice pohybové aktivity a regenerace u Hasičského záchranného sboru České republiky, a to konkrétně Územního odboru Frýdek-Místek. Cílem této práce je v teoretické části postupně rozebrat všechny pojmy týkající se daného tématu tak, aby bylo možno co nejvíce čtenáři přiblížit danou problematiku a usnadnit orientaci v praktické části textu. Praktická část je pak zaměřena …více
Abstract:
My thesis is focused on physical activity and regeneration of firefighters of firefighting life-saving corps, namely the territorial department of Frýdek-Místek. The goal of this thesis is to describe all terms relating to the topic in the theoretical part so readers can understand to the issue of the practical part of this work. The practical part is focused on the analysis of physical activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu