Bc. Lenka Popovičová

Bachelor's thesis

Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem - historie, současnost, perspektivy

Relations between the European Union and Russia - history, present, prospects
Abstract:
Ve své bakalářské práci se snažím zrekapitulovat nedávnou historii a zároveň zhodnotit strukturu vzájemných vztahů obou subjektů, kterými jsou EU a Ruská Federace. Hlavní důraz je kladen na aktuální rozpory, a potřebu hledání jejich společných řešení. V práci se zaměřuji na faktory, které významným způsobem ovlivňují vývoj těchto vztahů. Mezi nejdůležitější z nich patří energetika, globalizace, bezpečnost …more
Abstract:
In my thesis I try to summarize the recent history and also to evaluate the structure of mutual relations between the two entities, namely the EU and the Russian Federation. The main emphasis is on current conflicts and the need to search for their solutions. In the thesis I focus on the factors that significantly influence the development of these relations. The most important of these include energetics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní