Bc. Lenka Popovičová

Bachelor's thesis

Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem - historie, současnost, perspektivy

Relations between the European Union and Russia - history, present, prospects
Anotácia:
Ve své bakalářské práci se snažím zrekapitulovat nedávnou historii a zároveň zhodnotit strukturu vzájemných vztahů obou subjektů, kterými jsou EU a Ruská Federace. Hlavní důraz je kladen na aktuální rozpory, a potřebu hledání jejich společných řešení. V práci se zaměřuji na faktory, které významným způsobem ovlivňují vývoj těchto vztahů. Mezi nejdůležitější z nich patří energetika, globalizace, bezpečnost …viac
Abstract:
In my thesis I try to summarize the recent history and also to evaluate the structure of mutual relations between the two entities, namely the EU and the Russian Federation. The main emphasis is on current conflicts and the need to search for their solutions. In the thesis I focus on the factors that significantly influence the development of these relations. The most important of these include energetics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedúci: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní