Bc. Zbyněk Kočí

Diplomová práce

Místo a role Mezinárodního měnového fondu ve vývoji světové ekonomiky.

The place and role of the International Monetary Fund in the development of the world economy.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pomocí Mezinárodního měnového fondu. Práce popisuje historii vzniku a fungování fondu. Dále se práce zaměřuje na krize 90.let, rozpad východního bloku, světové krize a v poslední části na současnou pomoc.
Abstract:
The diploma thesis deals with the help of the International Monetary Fund. The thesis describes the history of the origin and functioning of the fund. Furthermore, the work focuses on the crisis of the 90s, the collapse of the Eastern bloc, the world crisis and in the last part of the current help.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS