Evelína MINÁŘOVÁ

Diplomová práce

Problematika informovaného souhlasu u poskytování zdravotní péče dětem

Informed consent in providing healthcare to children
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice informovaného souhlasu u dětí ve zdravotnictví. Zaměřuje se na komparaci mezinárodní úpravy, kterou je Česká republika vázána, s vnitrostátní právní úpravou. Hlavními zkoumanými předpisy jsou Úmluva o lidských právech a biomedicíně, Úmluva o lidských právech dítěte a z vnitrostátních právních předpisů zejména Občanský zákoník a Zákon o zdravotních službách …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of informed consent in children in health care. It focuses on the comparison of international legislation by which the Czech Republic is bound with national legislation. The main regulations examined are the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, the Convention on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINÁŘOVÁ, Evelína. Problematika informovaného souhlasu u poskytování zdravotní péče dětem. Olomouc, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.