Bc. Lucie Kulhavá

Bakalářská práce

Insolvenční řízení

Insolvency proceedings
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je insolvenční řízení v České republice, které upravuje Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení neboli insolvenční zákon. Tato práce má za úkol co nejvíce přiblížit veřejnosti zákon o insolvenci. První část bakalářské práce se zabývá charakteristikou insolvenčního zákona, průběhem insolvenčního řízení a různými řešeními úpadku. Je zde také uveden …více
Abstract:
The main topic of the bachelor thesis is insolvency proceedings in the Czech Republic, Which regulates Law no. 182/2006 Coll., On Bankruptcy ways to solve hurt Insolvency Act. This work is to get closer to the public law on insolvency. The first part of the thesis deals with the characteristics of the insolvency law, the insolvency proceedings different solutions bankruptcy. There is the trend in insolvencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní