Sára WENZLOVÁ

Bachelor's thesis

The language used in TV news to speak about a current state of European migrant crisis: comparison of Czech and British news

The language used in TV news to speak about a current state of European migrant crisis: comparison of Czech and British news
Abstract:
This bachelor thesis deals with the language of Czech and British television news. More specifically, the thesis focuses on analysis and comparison of Czech and British news about a current state of European migrant crisis within the broadcasting of BBC News and Události ČT. The theoretical part of the thesis aims to introduce the reader to the topic of European migrant crisis and to explain the fundamental …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykem českých a britských televizních zpráv. Konkrétně je práce zaměřena na analýzu a porovnání českých a britských zpráv o současné migrační krizi v Evropě v rámci programového vysílání BBC News a Události ČT. Teoretická část práce má za úkol uvést čtenáře do tématu Evropské migrační krize a objasnit základní vlastnosti mediálního diskurzu a televizních zpráv. Tato …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WENZLOVÁ, Sára. The language used in TV news to speak about a current state of European migrant crisis: comparison of Czech and British news. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta