Theses 

Mentální postižení. – Bc. Lucie RIEDLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie RIEDLOVÁ

Diplomová práce

Mentální postižení.

Mental disability

Anotace: Původní název bakalářské práce Mentální retardace byl v diplomové práci změněn na Mentální postižení z důvodu jeho širšího rozsahu. Teoretická část je stejně jako u bakalářské práce zaměřena na legislativu, definice, etiologii a klasifikaci mentální retardace, a jejich porovnání na základě vybraných států, čímž jsou Česká republika, Slovensko, Polsko a Německo. Pátá kapitola se zabývá vzdělávání dětí s mentálním postižením v České republice. Průzkum byl proveden přímým dotazem na mateřské školy, základní školy, základní školy praktické, základní školy speciální, odborná učiliště a praktické školy, kolik dětí s mentálním postižením jejich školu navštěvuje. Školy byly určeny na základě rozhovoru se speciálně pedagogickým centrem pro žáky s mentálním postižením na Těšínské ulici v Moravské Ostravě tak, že mi byly poskytnuty kontakty na školy, které pod toto SPC spadají. U ostatních škol i u některých určených škol byla použita výroční zpráva za loňský školní rok z důvodu neposkytnutí informací.

Abstract: The original title of the work: ?Mental retardation? was in the thesis changed to Mental disability because of its wider scope. The theoretical part is like the thesis focused on legislation, the definition, etiology and classification of mental retardation, and a comparison based on selected countries, which are the Czech Republic, Slovakia, Poland and Germany. The fifth chapter deals with the education of children with mental disabilities in the Czech Republic. The research was made by asking directly to the kindergarten, primary schools, elementary schools, elementary schools, vocational schools and practical schools, how many children with learning disabilities attend their school. Selection of schools was based to interview with a special educational center for students with learning disabilities on the Tesinske street in Moravian Ostrava and contacts were provided to schools belonging to the SPC. For other schools, even in designated schools were used the annual report for last school year because of failure of informations.

Klíčová slova: mentální postižení, školský zákon, rámcový vzdělávací program

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13971 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

RIEDLOVÁ, Lucie. Mentální postižení.. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 16:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz