Bc. Lucie RIEDLOVÁ

Diplomová práce

Mentální postižení.

Mental disability
Anotace:
Původní název bakalářské práce Mentální retardace byl v diplomové práci změněn na Mentální postižení z důvodu jeho širšího rozsahu. Teoretická část je stejně jako u bakalářské práce zaměřena na legislativu, definice, etiologii a klasifikaci mentální retardace, a jejich porovnání na základě vybraných států, čímž jsou Česká republika, Slovensko, Polsko a Německo. Pátá kapitola se zabývá vzdělávání dětí …více
Abstract:
The original title of the work: ?Mental retardation? was in the thesis changed to Mental disability because of its wider scope. The theoretical part is like the thesis focused on legislation, the definition, etiology and classification of mental retardation, and a comparison based on selected countries, which are the Czech Republic, Slovakia, Poland and Germany. The fifth chapter deals with the education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RIEDLOVÁ, Lucie. Mentální postižení.. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta